آدم بهــــشتی
 

سلام قولا من رب رحیم 


در عاشقی گریز نباشد زساز و سوز                     استاده ام چو شمع مترسان زآتشم 

من  آدم بهشتی ام اما در این سفر                   حالی  اسیر عشق ِ جوانان  مهوشم 


[ سه شنبه دهم بهمن 1391 ] [ ] [ حسین جعفری ]

 

                         روزعاشورا همه اهل حلب            باب انطاکیّه اندرتا به شب

                         گرد آید مرد وزن جمعی عظیم        ماتم آن خاندان دارد مقیم

                         ناله ونوحه کنند اندر بُکا                شیعه عاشورا برای کربلا

                        یک غریبی شاعری ازره رسید         روزعاشورا وآن افغان شنید

                    پرس پرسان می شد اندرانتقاد           چیست این غم برکه این ماتم فتاد

                       آن یکی گفتش که هی دیوانه ای      تونه ای شیعه،عدوّ خانه ای

                      روزعاشورا نمی دانی که هست        ماتم جانی که ازقرنی به است

                        گفت آری لیک کو دور یزید                      کی بُدست این غم،چه دیراینجا رسید

                        چشم کوران آن خسارت را بدید         گوش کرّان آن حکایت را شنید

                       خفته بودستید تا اکنون شما              که کنون جامه دریدیت ازعزا

                     پس عزا برخود کنید ای خفتگان               زآنکه بد مرگی ست این خواب گران

                                                                                مثنوی معنوی - دفتر ششم

 

محرم سال به سال فرا می رسد و برای ما که می خواهیم از حصار تکرار شدن های بی فایده فرار کنیم، توفیقی حاصل می شود تا فراتر از تبلیغات رسانه ی غالب؛ در مورد عاشورا و کربلا جدی تر بیاندیشیم.  اولین نتیجه چنین تلاشی آن است که خود را با دریای بیکرانی ازمعرفت مواجه می بینیم  و از اینکه نتوانیم به اندازه ی  شایسته؛ در دریایش شنا کرده،  معارف و آموزه هایش را بنوشیم، ترس بر ما مستولی می شود.

 

 

  ترسی که گفتم؛ ترسِ از گمراه شدن و  بدفهمی نیست، بل! ترسی است که با دانستنِ اجمالی این نکته بدست می آید که نکند نتوانیم عاشورا، حسین، شهادت و وظیفه کنونی مان  را آنگونه که هست بفهمیم و در مرحله ی بعد عمل کنیم!

شاید کلمه ی خوف و به تعبیر قرآن "فاشفقن منها " اصطلاح مناسبت تری باشد. من از دیدن این همه عظمت و بزرگی و بی انتهایی معارف!  می ترسم؛ نکند، نتوانم حقش را ادا کنم و برای همین از ورود به محرم خوفناکم.  این حس برای من آشناست، زیرا در مورد ماه رمضان هم این حس را تجربه کرده ام که هم دوستش دارم و هم از آمدنش می ترسم!!  همین گونه نیز محرم برای من چنین است.

 

راستش را بخواهید این سال ها از شنیدن مرثیه های تکراری، مطالب تکراری تر، سخنرانی ها و  ادعاهای واهی  که برای تثبیت قدرت امروز تئوریزه می شود، شبیه سازی های بی مبنا و دروغین و از همه بدتر،  مسخ امام حسین (ع) و ارائه تصویری سراسر کذب از امام بقصد رسیدن به دنیا! خسته و دلگیر شده ام.

 

در روزگار جوانی از شهید مطهری خوانده بودم که"امروز باید عزای حسین را گرفت؛ اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی است که در گذشته نبوده است و آن عزای جدید این همه دروغ ها است که درباره حادثه کربلا گفته می شود و احدی جلو این دروغ ها را نمی گیرد. امروز بر این مصیبت حسین بن علی باید گریست، نه بر آن شمشیرها و نیزه هایی که در آن روز بر پیکر شریفش وارد شد."

به باور من، خدا ایشان را دوست داشت که در اوائل انقلاب شهادت را نصیبش کرد. زیرا اگر الان بود و  می دید که دروغ می گویند نه تنها برای گریاندن مردم که برای مطیع کردن مردم و نشانیِ غلط دادن!!! حتماً دق می کرد و یا در گوشه ی خانه ی خود گوشه گیر می شد و یا ... .

 

آری آن زمان جوان بودم و می خواندم تا عمل کنم! برای همین از همان دوران که به این جمله اش توجه کردم، به اشک ریختن های کیلویی با دیده ی تردید نگریستم؛

"شما باید روضه راست را بشنوید و معارف و سطح فکرتان بالا بیاید؛ به طوری که اگر در یک کلمه روحتان اهتزاز پیدا کرد، یعنی با روح حسین بن علی هماهنگی کرد، و اشکی ولو ذره ای، ولو به قدر بال مگس[جاری شد، ] اگر یک چنین اشکی در حالت هماهنگی روح شما با حسین بن علی از چشم شما بیرون بیاید، واقعا مقام بزرگی برای شما است؛ اما اشکی که از راه قصابی کردن بخواهد از چشم شما بیاید، اگر یک دریا هم باشد ارزش ندارد.«داد بکشید»یعنی چه؟! چرا داد بکشید؟!"

 

زمانی کارم سخت شد که این توصیه مطهری را جدی گرفتم؛

"یک مسئولیت این است که نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی که می فهمید و می دانید و مردم اغلب هم می دانند که دروغ است، نباید در آن مجلس بنشینید،"

 

 

 


برچسب‌ها: سیاسی, شهادت امام حسین, مهندسی معکوس و قیام عاشورا
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ ] [ حسین جعفری ]

 

در پست "تعیین گروه های هدف ، پاشنه آشیل اجرای قانون هدفمندی !(1)گفته شد که "طرح هدفمندی یارانه ها از مهمترین طرح های اقتصادی سه دهه اخیر کشور است که با همراهی بی نظیر متولیان اداره کشور در سال 89 شروع و در حال اجراست .

گرچه بررسی مبانی، آثار و نتایج عملی اجرای قانون مذکور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اما این نوشته منحصراً به اساسی ترین چالش قانون هدفمندی یعنی" تعیین گروههای هدف" اشاره دارد و ذکر سوابق و بررسی نتایج عملی اجرای قانون همچنین ذکر نظرات موافقین و مخالفین ِ اجرایی هدفمندی یارانه در جهت تبیین بهتر این موضوع است.

 

به باور ما! تا وقتی پاسخی درخور به مکانیزم تعیین "گروههای هدف" داده نشود نه تنها قانون فعلی هدفمندی بلکه هر قانون مشابه دیگر که عهده دار سامان بخشی به یارانه باشد به نتیجه مطلوب نائل نخواهد گشت و چه بسا با ایجاد تورم و رکود به موج بیکاری فزاینده دامن زده، اقتصاد کشور را به مرز از هم گسیختگی خواهد کشاند."

همچنین با ذکر سابقه موضوع و ارائه نظراتِ موافقین و مخالفینِ شیوه های اجرای قانون هدفمندی  روشن شد که "دولت اجرای قانون هدفمندی را به دو مورد زیر تقلیل داد :

1=حذف یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی.

2=باز توزیع درآمدحاصله میان گروههای هدف/ مردم!"

حال ادامه ی بحث را در خصوص چالش های مربوط به تعیین گروههای هدف پی می گیریم.

 

 

پرسش اساسی هدفمندی

 

دولت وقت در اولین گام خود برای اجرای قانون نیاز به اطلاعاتی داشت تا بتواندگروههای هدف را شناسایی و بر مبنای آن به باز توزیع درآمد اقدام نماید و چون چنین آماری وجود خارجی نداشت لذا ناگزیر شد از مردم برای تکمیل پرسشنامه های آقتصادی دعوت بعمل آورد. دولت در این اندیشه بود که با اتکاء به آمارهای بدست آمده خواهد توانست با تقسیم بندی مردم در دهک های درآمدی یک تا ده،  نسبت به اعطای کمک به دهک های نیازمند اقدام و دهک هایی پردرآمد را از لیست دریافت یارانه حذف کند اما بدلیل شرایط خاص ایران همان گونه که جناب صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم نوشت: "به پشتوانه این اطلاعات به استقبال توزیع یارانه نقدی بین خانوارها رفتن، به منزله «با طناب پوسیده به چاه رفتن» بود"، دولت دهم اما بجای تامل و اصلاح شیوه های کسب اطلاعات و یا تغییر مبنای خود در پرداخت یارانه، با این توجیه که پایگاه‌های اطلاعاتی قوی در دست ندارد به تمام اقشار کشور اعم از فقیر و ثروتمند، یارانه نقدی پرداخت کرد. این در حالی‌است که این میزان از یارانه‌های نقدی با درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هیچ هماهنگی نداشت و بدین ترتیب وارد چاه بی انتهای پرداخت نقدی یارانه شد.

 

 

به نظر می رسید دولت قبل از اینکه به این سوال اساسی پاسخ گوید که منطقاً چه گروههایی شایسته دریافت کمک های نقدی دولتند؛ به باز توزیع درآمد حاصله پرداخت و با حذف صورت مساله،  هدفمندی یارانه ها را وارد مرحله بی بازگشت کرد.

این پرسش چنان سترگ است که گام اول دولت یازدهم نیز با فراخوان "خود انصرافی " رو بسوی حل این معضل دارد. معضلی که ریشه ی آن در اقدام عجولانه دولت دهم نهفته بود.

 

جناب فرشاد مومنی ( اقتصاددان و از یاران نزدیک شهید بهشتی) به موضوع یارانه ها نگاه دیگری دارد که با آن می توان به موضع تعیین گروههای هدف از منظر تازه ای نگریست.

ایشان معتقد است:

" در دولت قبل دیدیم که با افزایش قیمتی معادل 10 برابر افزایش های فعلی نرخ حاملهای انرژی، به جای اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، افزایش مصرف رخ داد، بنابراین نتیجه می گیریم که سیاستهایی از این دست هیچ کمکی به کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد.

در یکی از گزارش های اخیر مرکز پژوهش های مجلس که مربوط است به مطالعات انرژی در بخش صنعت و معدن، عنوان شده که میزان هدر رفت برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق ایران، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور در این شبکه را ناکارآمد کرده است. ایران از نظر سطح هدررفت انرژی در شبکه توزیع در سال 2010 در میان 101 کشور، جایگاه 84 را داشته است، این یعنی ما یکی از بدترین و ناکارآمدترین سیستم های تولید برق را داشته ایم. باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور در سال 92 و مصرف سوخت تا تاریخ 16 اسفندماه همان سال، کاهش هر یک درصد از این هدررفت در مجموع، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران عایدی دارد.

دولت به جای اینکه این مسیر اصولی را انتخاب کرده و مشکل اصلی را هدف قرار دهد، از طریق تنبیه مصرف کنندگان با مسئله برخورد می کند. این امر عملا باعث می شود که تولیدکننده ناکارآمد تشویق به استمرار ناکارآمدی خودش شود. از سوی دیگر فقر و فلاکت بیشتر نصیب مصرف کنندگانی می شود که در این اسراف و اتلاف غیرعادی انرژی، هیچ سهمی نداشتند. این جهت گیری از اساس نادرست بوده؛ اینها آمدند با دستکاری مفاهیمی مثل یارانه اسمی، یارانه حقیقی و امثال این کلمات، ماجرا را به نحوی دیگر نشان داده و در واقع باعث شدند که کشور در یک ورطه مخرب گرفتار شود."

 

 

 


برچسب‌ها: گروههای هدف, هدفمندی یارانه ها, اقتصادی
ادامه مطلب
[ یکشنبه چهارم آبان 1393 ] [ ] [ حسین جعفری ]

 

 

گرچه آیت الله جنتی در برنامه ی اخیر شناسنامه مطالبی در مورد اتفاقات سال 88 و اعدام بدون محاکمه ی میرحسین موسوی و کروبی همانند موسیلینی فرمودند و شادمان از افشای عوامل پیدا و پنهان فتنه، برنامه را به پایان بردند اما خارج و جدای از جعبه ی جادویی تلویزیون، مطالب شان مورد مناقشه و بحث های جدی قرار گرفت .

مهمترین مناقشه در مورد حرف های ایشان مربوط به نامه حضرت آیت الله مصطفی محقق داماد است که از منظری فقهی به ادعاهای جناب جنتی پرداخته و در میانه و حاشیه ی نقد، اشاره ای به کلام درر بار امیر مومنان علی(ع) می نماید که به باور من! از متن مهمتر و قابل توجه تر است!

 

بنظر می رسد بازخوانی آن حرف و این نقد جالب باشد و البته نقش من منحصرِ در؛ ناقل و راوی بودن  این داستان است و قضاوت نهایی نیز بعهده خوانندگان خواهد بود.

 

 

از آنجا که جناب جنتی مستحضر حضور همه هست،  لذا ضروری می دانم مختصری را جهت  معرفی آیت الله محقق داماد تقدیم دوستان کنم:

"سید مصطفی محقق داماد، در سال 1324 هـ . ش در شهر قم در یکی از اصیل ترین خانواده های روحانیت شیعه، چشم به جهان گشودند. پدر ایشان مرحوم آیت ا... محقق داماد و جد مادری ایشان علامه حائری یزدی موسس حوزة علمیة قم میباشد. پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی وارد حوزة علمیة قم شدند، تا آنکه در سال 1348 موفق شدند از علما و مراجع وقت، درجة «مجتهد» کسب کنند. ایشان عمدة دورة علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام، آملی لاریجانی و مرتضی حائری یزدی طاب ثراهم آموختند و به تدریس در حوزة قم پرداختند. پس از آنکه از دانشگاه تهران موفق به اخذ درجة لیسانس و فوق لیسانس در حقوق و فلسفة اسلامی شدند، در بخش حقوق بین الملل به دانشگاه فرانسوی زبان لوون بلژیک وارد شدند و در سال 1995 موفق به اخذ درجة علمی Ph.d گردیدند."

 

 

 

الف: جناب جنتی چه گفت؟

" شناسنامه: برخی عنوان می کنند به چه دلیل این دو نفر در حصر هستند و نظام دوست دارد فقط یک نظام]احتمالاً منظور یک صدا [ در رابطه با فتنه شنیده شود و این ها بیرون بیایند. شما چه پاسخی در این خصوص دارید؟

جنتی: این گونه افراد نه درک سیاسی دارند و نه درک انقلابی دارند و نه در امام و رهبر تسلیم هستند. این امر را به صراحت عنوان می کنم که این مشکلات را دارند. این گونه افراد این مسئله را که عوام الناس کوچه بازار ما دریافتند درک نکردند و آن این که حرکت آن ها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.

... بعد هم حرکتی که شد به عنوان تقلب مطرح کردند که دروغ محض هم بود باید برای همین ادعا مجازات می شدند یعنی اگر باقی مسائل را در نظر نگیریم اما این دو نفر باید برای ادعای تقلب در انتخابات که دروغ محض بود مجازات می شدند.

دادگاه باید این ها را احضار کند و بگوید دلیل تقلبی که می گویید چیست دلیل ادعای تقلب در انتخابات را از این دو نفر جویا می شد؛ شما دارید نظام، شورای نگهبان، وزارت کشور، هیات اجرایی را متهم می کنید ادعای تقلبتان چه بوده است.

 

 

 


برچسب‌ها: تقلب در انتخابات 88, آیت الله جنتی, آیت الله محقق داماد, جنگ جمل
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سی ام مهر 1393 ] [ ] [ حسین جعفری ]

 

 

من در پست های " چرا باید یارانه را دریافت کرد و مصرف آن را به حکومت نسپرد؟ "  و " هدفمندی یارانه ها وحمایت هدفمند از دولت در راستای خواسته های ملت!" در مورد یارانه مطالبی نوشتم و مدعی بودم  که دولت می باید تکلیف خود را با  اقشار ثروتمند جامعه روشن کند و با سنگ بنای فوق العاده معیوب و خسارت باری که احمدی نژاد و حامیان بزرگ و کوچکش در پرداخت یارانه داشتند، به صراحت مخالفت کند و برای همین هم  با کناره گیری اختیاری از دریافت یارانه مخالف بودم  زیرا این روش را مخالف با شفافیت اقتصادی همچنین ادامه دورویی دولت  با مردم می دانستم .

 

از همان زمان ذهنم مشغول این نکته بود که گروههای هدف در هدفمندی یارانه چگونه قابل شناسایی اند؟ نتیجه تامل و مطالعاتم تبدیل به مقاله ای شد که در شماره اول ضمیمه سیاسی اجتماعی تربیت (به صاحب امتیازی معاونت پرورشی و فرهنگی  وزارت آموزش و پرورش)، مهر 1393 منتشر شد.

 

 

مجله تربیت همانطور که از طرح روی جلدش بر می آید سعی می کند  به مهم ترین موضوعات و رخدادهای جامعه  در فاصله میان دو شماره،  با دید تحلیلی و با هدف ارائه  اطلاعات  به مخاطبین و افزایش قدرت نقد خوانندگان ، بپردازد.

    بدلیل طولانی بودن مقاله، مطالب در چند  قسمت تقدیم دوستان می شود .

 

 

بسم الله  الرحمن الرحیم

 

 

 طرح هدفمندی یارانه ها از مهمترین طرح های اقتصادی سه دهه اخیر کشور است که با همراهی بی نظیر متولیان اداره کشور در سال 89 شروع و در حال اجراست .

گرچه بررسی مبانی، آثار و نتایج عملی اجرای قانون مذکور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اما این نوشته منحصراً به اساسی ترین چالش قانون هدفمندی یعنی" تعیین گروههای هدف" اشاره دارد و ذکر سوابق و بررسی نتایج عملی اجرای قانون همچنین ذکر نظرات موافقین و مخالفین ِ اجرایی هدفمندی یارانه در جهت تبیین بهتر این موضوع است.

به باور ما! تا وقتی پاسخی درخور به مکانیزم تعیین "گروههای هدف" داده نشود نه تنها قانون فعلی هدفمندی بلکه هر قانون مشابه دیگر که عهده دار سامان بخشی به یارانه باشد به نتیجه مطلوب نائل نخواهد گشت و چه بسا با ا یجاد تورم و رکود به موج بیکاری فزاینده دامن زده، اقتصاد کشور ر ا به مرز از هم گسیختگی خواهد کشاند .

در موضوع " تعیین گروههای هدف" دو رویکرد قابل تصور است :

1- کلیه آحاد ملت را در استفاده از درآمد حاصل از حذف یارانه از حامل های انرژی ذی حق بدانیم و بنا بر قبول چنین حقی دولت را موظف نماییم که درآمد حاصله را به نسبت مساوی میان آنان تقسیم کند و اگر تقاضایی هم برای انصراف از دریافت یارانه می شود تقاضا از ذی حقی است که با ایثارو انفاقِ منافع متعلق به خود را به نیازمندان صدقه می دهد.

 

2- فرض را بر طبیعی دانستن نظام اقتصادی کشور گذارده و اصل را بر بی نیازی آحاد ملت قرار داده ، وظیفه ی اصلی دولت را ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی مردم معرفی کنیم .در چنین فرضی، حمایت دولت  از اقشار آسیب پذیر جامعه بعنوان تکلیف ثانوی و به نمایندگی از جامعه تلقی شده و منحصراً قابل ارائه به گروههایی است که نیازمند بوده و بدلیل شرایط خاص اقتصادی از اداره حداقلی زندگی خود ناتوانند.

از این منظر دریافت یارانه و کمک های دولت به مستحقان، نه یک حق عمومی مکتسبه برای تمامی آحاد مردم بلکه ابزار حمایتی جامعه برای افراد نیازمند است و به همین دلیل از ابتدا ثروتمندان و متمولین را حقی در آن نیست.

 

طرح هدفمندی در آغاز راه

 طرح موسوم به "تحول اقتصادی " یکی از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در سه دهه گذشته بوده و اجرای آن با نوید رونق، پیشرفت و رشد اقتصادی بالا شروع شد.

جناب احمدی نژاد ، رییس دولت  دولت وقت به هنگام شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه چنان تصویری از آینده اقتصادی ترسیم نمود که گویا قرار است با اجرای آن ، تمامی ایران به گلستانی از رفاه و پیشرفت تبدیل شود.

ایشان از پدر و مادرها خواست که پول یارانه ی فرزندانشان را پس انداز کنند تا بتوانند بعد از مدتی که به 50 میلیون و 100میلیون رسید با آن؛ آینده فرزندانشان را بسازند.

 

 

 


برچسب‌ها: گروههای هدف, هدفمندی یارانه ها, اقتصادی
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ ] [ حسین جعفری ]

 

 

فردا عید غدیری است که به باور شیعیان، سالروز اعلام امامت حضرت علی(ع) بر همه ی مسلمین است و به باور اهل سنت، سالروز اعلام ولایت و محبت علی(ع) بر مسلمانانِ جهان است. لذا این عید بر همه ی مسلمین و خوانندگان این وب مبارک باد.

با توجه به اینکه در کشور شیعی زندگی می کنیم؛ طبیعی است که با باورهای شیعی رشد کرده و به آن مانوس ایم  و کمتر می دانیم برادران اهل سنت نسبت به باورهای ما چه نظری دارند؟  استدلالات آنان برای نگاه متفاوت به غدیر چیست ؟  بارها و بارها شنیده ایم که کتاب بی بدیلِ "الغدیر" علامه امنینی  با استناد به کتب اهل سنت تالیف شد؛  اما همیشه  این سوال برایم مطرح بود؛ پس چرا با وجود این کتاب، مدعای شیعه را نمی پذیرند و دلیل شان چیست؟

متاسفانه مراجعه ی عمومی به منابع موجود برای دیدن نظر اهل سنت در موضوع غدیر، نشان می دهد که دلایلِ اهل سنت بیشتر توسط علماء شیعی نقل و نقد شده و کمتر منبع مستقلی از  اهل سنت وجود دارد ( و یا قابل دسترسی است و فیلتر نشده) که بتوان بی واسطه ی  به استدلالات شان دست یافت!

 

این ایام توفیقی دست داد تا با نگاهی پژوهشی به برخی از سایت های رسمی اهل سنت در ایران مراجعه کنم و مطالب مربوط به غدیر را بخوانم.

نقد( بمعنای سبک- سنگین کردن مطالب) و بررسی دقیق ترِ مطالبشان بماند برای بعد، اما در این پست به ذکر چند مطلب کوتاه اکتفا می کنم تا مدعی شوم با گذشت بیش از چهادره قرن! استمرار اختلاف ما با برادران اهل سنت در موضوع خلافت، فدک، اذان، متعه و ...؛ سزاوار نیست و می باید به موضوعِ مرجعیت ایمانی، علمی و معنوی حضرت علی(ع) پرداخته شود. موضوعی که بشدت در میان دعوای ظاهریون دو طرف ( که مشغول سب و لعن یکدیگرند)، نادیده گرفته می شود و مظلومانه تقاضا دارد که با زدودن پرده غفلت، مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 اولین نمونه در منابع براردان اهل سنت:

"حدیث غدیر از طریق بعضی از صحابه و غالباً همراه با سبب ایراد آن در کتب حدیث آورده شده به گونه ای که اصل ورود آن را تایید می کند هر چند بخاری و مسلم آن را به این لفظ روایت نکرده اند. ذیلاً به نمونه هایی از این روایات از مشهورترین کتب حدیث اشاره می کنیم:

الف) مسند امام احمد:

براء بن عازب روایت می کند: در سفری همراه پیامبر بودیم، هنگام ظهر در منطقه ای به نام غدیر خم منزل کردیم، بعد از آن که نماز ظهر را خواندیم رسول الله صلی الله علیه و سلم دست علی بن ابی طالب را گرفتند و فرمودند: ( مَن کُنتُ مولاه فعلیّ مولاه، اللهم وال مَن والاه و عادِ مَن عاداه) سپس عمر بن خطاب علی را ملاقات کردند و به ایشان گفتند: (هنیئاً یا ابن ابیطالب أصبحتَ و أمسیتَ مولی کلّ مومن و مومنة)/ مسند امام احمد ۴/۲۸۱.

 

محمد رشید رضا در تفسیر المنار می گوید: اهل سنت می گویند این حدیث (حدیث غدیر خم) دلالت بر ولایت به معنای امامت و خلافت نمی کند و این معنا در قرآن نیامده است بلکه مراد از لفظ ولایت، ولایت نصرت و مودتی است که خداوند آن را در میان مومنین جاری ساخته است (والمومنون و المومنات بعضهم أولیاء بعض /توبه۷۱) و معنای این حدیث چنین است که هر کس من ناصر و محبّ او هستم پس علی نیز ناصر و مُحب اوست یا به عبارتی دیگر کسی که مرا دوست دارد و نصرت می دهد علی را دوست بدارد و نصرت دهد (تفسیر المنار۶/۴۶۵).

این خلاصه عقیده اهل سنت و جماعت است و بر قول خویش دلائلی از قرآن، سنت، لغت عرب و تاریخ می آورند"

 

دومین نمونه در منابع براردان اهل سنت:

 "واقعه غدیر و حدیثی که در این واقعه از زبان مبارک آنحضرت صلی الله علیه وسلم گفته شده است، فضیلت و تایید بزرگی برای حضرت علی رضی الله عنه محسوب می شود، زیرا آنحضرت صلی الله علیه وسلم اظهار محبت نسبت به خود را منوط به محبت داشتن با حضرت علی رضی الله عنه نمود،

 

  

 


برچسب‌ها: سب و لعن, امات و خلافت علی, مرجعیت علمی امام علی
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ ] [ حسین جعفری ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

عهدی با دوست و با دوستان خوبی که در فراقشان می سوزم بستم که تا جایی که توان دارم، در آنچه که فکر می کنم و می نویسم خیرخواه مردمم باشم .
همچناکه برای دیگران حق بیان عقاید و حق خطا کردن قائلم برای خود نیز حق بیان افکار و حق خطا کردن را به رسمیت می شناسم .
حریمی که رعایتش را لازم می دانم آن است که تا وقتی خودم به درستی مطلبی باور نداشته و قانعم نکند مطلبی رامنتشر نکنم.
(نقل و استفاده از مطالب با ذکر نام سایت برای همه آزاد می باشد)
رایانامه:jafari_hosin@mail.com
امکانات وب